Cruise 2006

Home

Opdateringer
Gæstebog
Kontakt

Min familie

Cruise 2005 I Cruise 2005 II Cruise 2006 "Amalie" 2006 Cruise 2007 Cruise 2008 I Cruise 2008 II Cruise 2009 Cruise 2010 Cruise 2011 Cruise 2012 Cruise 2013 Cruise 2014 Cruise 2015

17. maj 2006

Kl. 0950 ankom Lokalbanens tog til Hundested Havn, hvor pax. Balslev, Gundersen, Schmidt og Larsen forventningsfulde og rustet til tænderne med proviant og udstyr trådte ud på perronen. Her ventede en velkomstkomité bestående af pax. Friis (Den ældre) og Lillie samt kapt. Broe (LUSK) og kapt. Larsen (BALLERINA II).

De vanlige høfligheder udveksledes, hvorefter en kort reception afholdtes ombord på LUSK, og hvor kapt. Broe fortalte om vejrudsigten samt de heraf følgende, reviderede planer for togtet. En halv times tid senere kastedes los, og kursen blev sat mod marinaen "Hammer Nord" beliggende tæt ved færgelejet ved Hammer Bakke og kabelfærgen til Orø.

Frokosten, med hvad dertil hørte, blev indtaget ombord på LUSK. Trange, men alligevel hyggelige forhold. En vandretur i den omkringliggende natur bidrog til fremme af fordøjelsen.

Senere sattes kursen igen nordover mod Rørvig, hvor vi ankom sidst på eftermiddagen.

Under kapt. Broes rutinemæssig kontrol af maskinrummet afsløredes en mindre fugtindtrængen med heraf følgende ophobning af en vandig udseende væske under maskinen. Et nærmere studie af fald, pumper, stag, slanger, GPS, rør, sejl, ølflasker, skrue, køleskab mv. afslørede årsagen til miseren: En defekt pakning i søvandspumpen. Pumpen skulle naturligvis repareres, inden LUSK igen ville kunne erklæres for sødygtig.

Aftensmaden blev tilberedt på grillen i grillhuset. Store bøffer med div. tilbehør (inkl. rødvin i passende mængder). Mørke og køligt vejr tvang selskabet tilbage til LUSK, hvor en velskænket kop kaffe blev serveret med udsøgt omhu. "Cirkelkaffe" er nu en rigtig rar ting efter en lang dag i kystnære omgivelser!!

Senere på aftenen, og efter at pax. Friis (Den ældre) og pax. Lillie havde forladt selskabet, erklærede kapt. Broe sig for indisponeret og ville følgelig gerne til køjs, hvorfor resten af selskabet flyttede til BALLERINA II for i ro og mag at afslutte dagen på behørig vis, og for at kapt. Broe kunne få den nødvendig ro og hvile til den kommende dags opgaver med at få LUSK gjort sødygtig igen.

Næste morgen blev pax. Schmidt og Larsens ellers så tiltrængte skønhedssøvn afbrudt af kapt. Broes ihærdige indsats for at afmontere den utætte søvandspumpe. Pumpen blev afmonteret og afleveret til en lokal tekniker, som lovede snarest og uden unødig tøven at få den repareret på fuldt forsvarlig vis.

Morgenmaden blev indtaget i "forteltet" ombord på LUSK alt imens, elementernes rasen tog til i styrke. Pax. Gundersen og pax. Balslev besluttede efter moden overvejelse at afmønstre og tage med færge og tog mod de hjemlige, fugtige græsgange. Pax. Schmidt og pax. Larsen evaluerede situationen endnu engang, og resultatet blev, at de ligeledes afmønstrede og overlod dermed kapt. Broe til egenhændigt at tage vare på LUSK's klargøring til rejsen tilbage til hjemhavnen, Holbæk Marina. Hvorvidt kapt. Larsen (BALLERINA II) deltog i processen vides i skrivende stund ikke, men at kapt. Broe er kommet tilbage til sin bopæl i god ro og orden anses for givet.

Vi siger: "Af hjertet tak for turen. Det var et særdeles godt arrangement, som absolut fortjener at blive gentaget ved given lejlighed."

Citat af pax. Friis (Den ældre): "...rart at se de gamle drenge igen!!" (Høre dem, kunne han nemlig ikke.!! /red.)

Og nu til noget helt andet:

Den 12. august 2006 indgik kapt. Broe ægteskab med sin samlever gennem mange år.

Mange ønsker om en lys og lykkelig fremtid sammen skal lyde herfra.

STORT TILLYKKE!!

Opdateret den 22-10-2015

Religionsfrit web site

Naviair
DMI
Lofer

ZIP Stat
Flere...

 

 

© Teamsela MMXV. J. Thorsgaard Larsen, DK4600 Køge