Cruise 2014

Home

Opdateringer
Gæstebog
Kontakt

Min familie

Cruise 2005 I Cruise 2005 II Cruise 2006 "Amalie" 2006 Cruise 2007 Cruise 2008 I Cruise 2008 II Cruise 2009 Cruise 2010 Cruise 2011 Cruise 2012 Cruise 2013 Cruise 2014 Cruise 2015

Fortøjning i Vellerup Vig

I Vellerup Vig

I Vellerup Vig

Stemningen ombord.

Selfie af pax. Larsen og pax. Balslev

Pax. Balslev

 

Uddrag af Den Danske Havnelods:

§5.5

Generelle bestemmelser

§5.5.1 Nord for broen er etableret et fortøjnings-arrangement - bestående af en række pæle forbundet med hinanden - beregnet til ventende fritidsfartøjer.

 

Thi, det hændte sig i det spæde forår, at Over-Admiral-Flotille-Koordinator, kaptn. Broe, udsendte varsel vedr. ”Cruise med LUSK 2014” med startdato den 29. maj (Kr. Himmelfartsdag) således at arbejdsramte deltagere ikke behøvede at skulke fra skolen for at deltage i sejladsen.

Ingen havde noget at indvende mod planerne, og da vejrudsigten var god for dagene, startede cruiset som planlagt.

Lidt over kl. 10 på dagen var deltagerne samlede omkr. fartøjerne LUSK og ROSALIA, som denne gang skulle udgøre flotillen.

Deltagerne var i ROSALIA: kaptn. Bendix og pax. Olsen. I LUSK: Kaptn. Broe, pax. Balslev og pax. Larsen.

Efter at have nedsvælget ”en kop øl” og udvekslet de traditionelle høfligheder stak fartøjerne til søs mod et foreløbigt ukendt mål.

Vejret var køligt med en ret bidsk vind fra en nordlig retning, men desuagtet gik turen mod Munkholmbroen og derefter nordpå til Vellerup Vig, hvor vi nød en god frokost i læ for vinden. Herligt!

Efter frokosten fortsattes sejladsen østen om Orø med kurs mod Rørvig, som dermed blev dagens destination. Turen, der foregik for motor, var ret så urolig i de skumtoppepyntede bølger. Der meldtes dog ikke om søsyge fra nogen af de ombordværende.

Undervejs overværede vi en opvisning af SAR-beredskabet. Om det var en ”skarp” mission eller blot en øvelse, vides ikke, men en EH-101 helikopter og en hjemmeværnskutter af MHV 800-klassen susede på et tidspunkt frem og tilbage i området vest og nord for Hornsherred.

Vel ankommet til Rørvig besluttedes det ikke at lægge til kaj, men at ligge for anker lige nord for havnen. Bådene var, mens aftensmaden blev tilberedt og indtaget, bundet sammen side om side og fortøjet til samme anker. Senere, efter en masse kvalificeret tale i forb. m. indtagelse af et fornuftigt kvantum rødvin, blev ROSALIA frigjort fra LUSK for selv at kaste anker i en passende afstand fra hinanden.

Aftensmåltidet var virkelig lækkert: Bøffer med nye kartofler, broccoli, gulerødder med sauce bearnaise. Desuden var det muligt også at smage en grillpølse med tilbehør. Der er sgu’ nogen, der bare kan det der....!!

Trætte efter dagens udfordringer var alle under dynen før midnat - mætte og veltilfredse...

Dag 2 startede efter morgenmaden med, at kapt. Broe orienterede sig om vejret og dets forventede udvikling de kommende timer, og da ROSALIAs besætning havde besluttet at forlade flotillien for at dyrke private gøremål i nærheden af hjemhavnen, udgik fra kaptn. Broe besked om, det måtte være bedst at fortsætte cruiset i Roskilde Fjord, idet han mente, at dagens vind ville være perfekt for sejlads i snævre farvande. Det skulle senere vise sig, at kaptn. Broes fornemmelser for vind virkelig var af høj kvalitet.

LUSK nærmede sig efterhånden Frederikssund og dermed Kronprins Frederiks Bro, som ikke kunne  passeres uden åbning. Desværre kom vi lige netop for sent til sidste broåbning kl. 13:30 før spærretiden og måtte dermed vente til åbningen efter spærretiden kl. 16:30. Man har ganske praktisk anlagt en venteplads, hvortil både kan fortøjes, mens de ombordværende fordriver tiden med diverse nyttige gøremål. Vi for vores vedkommende fordrev tiden med at indtage frokost - alt mens vi nød det pragtfulde vejr. Efter passage af Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssunds sydlige udkant ses et bro- og dæmningsarrangement af ældre dato. Et senere studie af dets oprindelse har klarlagt at det er resterne af Den Midtsjællandske Jernbane, som du kan se og læse mere om på siden her.

Senere - og tættere på Roskilde - passerede vi Nudisternes Ø. Historien om navnet kan jeg i skrivende stund ikke huske i detaljer, men at det har noget at gøre med et vist frisind, hersker der vel ingen tvivl om. Kaptn. Broe eller kaptn. Bendix må ved given lejlighed opdatere historien her på siden.

Målet for dagens sejlads blev den internationalt - og for så vidt også nationalt - særdeles ukendte Herslev Havn. Efter fortøjning ved havnens gæsteplads begav kaptn. Broe og besætning sig ud på en lille ekskurtion til byen, Herslev. Hvis nogen havde troet, hvilket jeg naturligvis ikke kan vide noget sikkert om, at de ville kunne finde selv den mindste kiosk i byen, tog de grueligt fejl. Men skidt med det. Det var helt skønt at have fast grund under fødderne og få gået en længere tur efter mere end 30 timer til søs.

Dag 3 blev dagen for radikale beslutninger! Pax Larsen havde efter telefonisk konsultation med hjemmet fået den ide, at han gerne ville afmønstre på et for ham og hans hustru belejligt sted (fruen tilbød at afhente ham på et for hende kendt sted). Kaptn. Broe tilbød straks, at lystbådehavnen i Roskilde ville være et sted, han gerne så som afmønstringssted. Pax Balslev besluttede sig ligeledes for at afmønstre samme sted.

Kaptn. Broe fortsatte herefter sejladsen alene. Han havde til hensigt at besøge sin aldrende moder i Gilleleje. Hvorvidt han fuldførte sit forehavende, og hvor han i skrivende stund opholder sig, melder historien intet om. Ligeledes vides det heller ikke om besætningen på ROSALIA kom godt og rettidig hjem til deres gøremål.

Det jeg kan sige med stor bestemthed er: Igen havde vi en rigtig god og hyggelig ”Cruise med LUSK”.

1000 tak for hyggeligt samvær. Megen klog og vis snak blev det også til. Bare ærgerligt, man ikke kan huske det hele....!!!

Stor tak til initiativtageren, Over-Admiral-Flotille-Koordinator, kaptn. Broe.

Vi ser frem til ”Cruise med LUSK 2015”

Kaptn. Broe.

Kaptn. Broe og kaptn. Bendix.

Kaptn. Bendix og pax. Olsen.

Fortøjningsarrangementet for ventende lystfartøjer ved "Kronprins Frederiks Bro".

"Kronprins Frederiks Bro" åbnes.

Turister (pax. Balslev og kaptn. Broe) ved Herslev Kirke.

Opdateret den 22-10-2015

Religionsfrit web site

Naviair
DMI
Lofer

ZIP Stat
Flere...

 

 

© Teamsela MMXV. J. Thorsgaard Larsen, DK4600 Køge