Cruise 2013

Home

Opdateringer
Gæstebog
Kontakt

Min familie

Cruise 2005 I Cruise 2005 II Cruise 2006 "Amalie" 2006 Cruise 2007 Cruise 2008 I Cruise 2008 II Cruise 2009 Cruise 2010 Cruise 2011 Cruise 2012 Cruise 2013 Cruise 2014 Cruise 2015

newbie.dk

Vejledning: Klik på de enkelte billeder, hvis du vi se en større størrelse.

Dag 1 Dag 2

Dag 3 Den nye Rorgænger

Møde med Rosalia Den nye Rorgænger

Holbæk nyere skyline Farvel til Holbæk Havn

Der samtales..... Samtalen fortsættes.....

Den nye rorgænger og pax. Den nye Rorgænger

Øst for Orø

Opringning hjemmefra!!! Opringning hjemmefra

Rosalia støder til flotillen Rosalia ret forude

Møde med Rosalia Ved Hammerkrogen

Ankommet til Hammerkrogen Ved Hammerkrogen

Møde ved bøjen Skafning ombord på LUSK

Skafning ombord på LUSK Rosalia's afsejling

Rosalia's afsejling Rosalia forsvinder i natten

En "rullesky" nærmer sig Rørvig Havn "Rulleskyen" tæt på  Rørvig Havn

Pax. NIV afmønstrer

 

Den 31 maj skete det så igen!

Kaptn. Broe, nu også kendt under pseudonymet, Over-Admiral-Flotille-Koordinatoren, havde ”truttet” til ”Cruise 2013”.

Mange var inviteret, men stort set kun den hårde kerne dukkede op. Dog havde vi den store glæde og fornøjelse, at se et, i denne sammenhæng, nyt medlem, pax. NIV, som deltog for første gang. Udover de forannævnte deltog ombord på LUSK pax. Balslev og pax. Larsen. Ombord på ROSALIA, som stødte til senere, var kaptn. Bendix og pax. Olsen.

LUSK lå på dagen klar i Holbæk Havn fra kl. 9, og inden kl. 10 var alle samlede, glade og forventningsfulde samt vel udrustede til livet til søs.

Da de traditionelle ritualer og høfligheder var overståede, forlod LUSK  havnen kl. 11:47 i det skønneste vejr med kurs mod et indtil videre ukendt mål - på de store verdenshave!

Idet den hidtidige Store Rorgænger, pax. Schmidt, desværre var forhindret i at deltage i ”Cruise 2013”, overtog pax. NIV det ansvarsfulde hverv, hvilket han bestred med stor autoritet og engagement. Der herskede ikke den ringeste tvivl om, at han tidligere i sit liv havde tilbragt megen tid på søen (Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer!)

Planen var, at der ingen plan var, men der var ikke sejlet mange kabellængder før, kaptn. Broe alligevel begav sig ud i desciplinen, planlægning.

Mange tanker, planer og ideer blev vendt og drejet – og forkastet i et hastigt tempo!

Blandt de mange forslag valgte kaptn. Broe, at LUSK sejlede rundt om Orø og derefter mod Holbæk Marina, hvor hun skulle mødes med ROSALIA, hvis besætning, der, i parantes bemærket, mange år fremover er arbejdsramte, og som sidst på eftermiddagen endelig fik fri efter dagens opgaver, byrder og pligter.

Undervejs rundt om Orø indtraf en noget særpræget hændelse: En 3-liters papkarton indeholdende hvidvin bevægede sig pludselig og ganske langsomt frem og tilbage, som drevet af ukendte kræfter, på tværs af dørken i cockpittet. Fænomenet vakte en del undren blandt de ombordværende, som alle på det tidpunkt var ved deres sansers absolut fulde brug. Kaptn. Broe berettede, at kartonen var temmelig gammel, og at fænomenet, idet den havde været ombord længe, måske skulle opfattes som et tegn til at åbne den og smage på indholdet. Spekulationerne  desangående døde efterhånden hen, og kartonen forblev uåbnet. Måtte Dionysos' ånd tilsmile indholdet!

Mødet med ROSALIA fandt sted som forventet, dog med en lille forsinkelse i forhold til kaptn. Broes normalt nøjagtige beregninger. Der havde indsneget sig en ret ligegyldig regnefejl på en time. Men herregud! Hvad betød det? Vejret var godt - og øllerne kolde!

Flotillen satte herefter kurs mod Hammerkrogen, hvor aftenmaden skulle indtages. Menuen bestod af store bøffer med nye kartofler, bearnaisesovs a la Bendix og grøn salat a la Niv. Hertil serveredes en velsmagende rødvin – i fornuftige mængder!

Lidt dramatik udspilledes i forb.m. fortøjningen til en, hvad kaptn. Broe anså for en bøje til brug for sejlklubbernenes medlemmer. Dette viste sig at være en grov mistolkning, idet en vred sommerhusejer henvendte sig for at oplyse om egne, private rettigheder til bøjen! Kaptn. Broe, som er kendt for at være imødekommende som en hunhund i løbetid, valgte da også straks at skifte fortøjning fra bøje til anker nogle få meter fra den famøse bøje. Herefter sænkede roen sig igen sig over selskabet. Fordybelsen tog fart!

Efter aftensmad, oprydning samt en hel del klog og indholdsrig tale, forlod ROSALIA flotillen med kurs mod Holbæk Marina. Besætningen havde uopstættelige opgaver af privat art urimeligt tidligt næste morgen.

Den følgende morgen indtog besætningen på LUSK et dejlig morgenmåltid inden, kursen blev sat mod Hammernord Bådelaugs havn, idet pax. NIV af personlige årsager var nødt til at afmønstre. Han blev afhentet af sin hustru, som lidt forsinket (pga. GFA*) fandt frem til stedet, hvor hendes lettere utålmodige mand ventede.

Straks derefter forlod LUSK havnen for at indlede rejsen mod Rørvig, som foregik for motor, alt mens besætningen diskuterede stort og småt med varierende grad af ildhu.

Vel ankommet til Rørvig hen på eftermiddagen gik besætningen på landlov, hvor der bl.a blev nydt is, alt imens man vandrede rundt og studerede specielle skyformationer (bl.a. en "rullesky") sammen med de mange turister og andet godtfolk, som også promenerede ved havnen i det smukke sommervejr.

Aftensmaden blev indtaget på restaurant ”Bøf- og Grillhuset”, hvorefter besætningen i et adstadigt tempo begav sig tilbage til LUSK, hvor vigtige beslutninger om næste dags sejlads skulle træffes i lyset af vejrudsigten samt ønsker og lyster blandt de ombordværende.

Enden på debatten blev en enstemmig beslutning om at sejle til Gilleleje næste formiddag, når den nyeste vejrmelding var til rådighed. Uagtet de store valg under debatten gik skipper og pax. til ro på et fornuftigt tidspunkt - trætte efter dagens oplevelser og udfordringer.

Trediedagen oprandt og tog sin begyndelse med et dejligt morgenbord, og efter opvask samt klargøring af skib, afsejlede LUSK med kurs mod Gilleleje, hvor hun ankom efter ca. fire timer undervejs. Vind og sø var mere barske end dagene forud, men dette betød blot, at turen, i flg. kaptn. Broe, forløb hurtigere end normalt. Desværre var himlen dækket af tunge skyer, som medførte tilsvarende lavere temperaturer end dagene forud.

Vel ankommet til Gilleleje gjorde pax. Balslev og pax. Larsen sig klar til afmønstring. Til alles store overraskelse dukkede pax. NIV og hustru op medbringende et par gode flasker rødvin, som vi bare skulle smage. Følgelig blev afmønstringen udsat en stund, og vinsmagningen affødte en masse hyggelig og indholdsrig tale.

"Cruise 2013" sluttede for pax. Balslevs og pax. Larsens vedkommende med togrejsen fra Gilleleje til hhv. Tårnby og Køge. Hvad der hændte for pax. NIV, dennes hustru og kaptn. Broe efter forannævntes afrejse vides i skrivende stund ikke. Vi håber naturligvis det bedste for alle!

Der skal lyde en stor tak til alle, der deltog i "Cruise 2013" - ikke mindst til initiativtageren, Over-Admiral-Flotille-Koordinator, kaptn. Broe, for hyggeligt og behageligt samvær.

Håber og tror på et gensyn til "Cruise 2014"....?!

 

Over-Admiral-Flotille-Koordinatoren, kaptn. Broe, udtaler efter hjemkomst:

"Tak for et par herlige dage.

M.h.t. søgang i forhold til rejsefart, kan jeg runde turen af med at fortælle, at turen fra Gilleleje til Dragerup tog 6 timer 20 minutter, med formindsket sejlføring. Vinden var frisk fra nord."

-----------------------------

*) GFA: General Fucking Around

Hvis nogen, mod forventning, skulle have indsigelser, klager eller andet irrelevant, klik her.

Opdateret den 22-10-2015

 

Religionsfrit web site

Naviair
DMI
Lofer

ZIP Stat
Hits: 11560
Hits i alt: 45100
Hits/gæst: 4,24
Hits/dag: 7,33
Hits/måned: 215
Online: 1
Flere...

 

© Teamsela MMXV. J. Thorsgaard Larsen, DK4600 Køge

 

Religionsfrit web site

Naviair
DMI
Lofer

ZIP Stat
Flere...

 

 

© Teamsela MMXV. J. Thorsgaard Larsen, DK4600 Køge