Thorsgaard

Home

Opdateringer
Gæstebog
Kontakt

Min familie

Denne side er tænkt som en mindeside for "Thorsgaard" - matr.nr. 7a - i Gislinge.

Senest opdateret den 24-10-2015

 

 

"Thorsgaards" kendte ejere:

 Ejere

Fra

Til

Bemærkninger

Peder Pedersen 1733 -

 

Niels Pedersen - 1775

 

Niels Larsen 1775 1792

 

Lars Nielsen 1792 1802

Søn af Niels Larsen.

Niels Nielsen 1802 1842

Gift m. Lars Nielsens enke.

I 1842 starter slægtens æra på "Thorsgaard"

Jens Ivarsen 1842 1885

Karen Marie Jensdatter 1885 1887

Datter af Jens Ivarsen. Gift med Christian Pedersen.

Christian Pedersen 1887 1888

Svigersøn til Jens Ivarsen og bror til Jørgen Pedersen.

Jørgen Pedersen 1888 1898

Bror til Christian Pedersen. Overtog "Thorsgaard" efter dennes død.

Ane Cathrine Jensen 1898 1912

Enke efter Jørgen Pedersen.

Jørgen Anders Peter Petersen 1912 1970

Søn af Jørgen Pedersen og Ane Cathrine Jensen.

Mary Barbara Dorothea Johansen 1970 1978

Enke efter Jørgen A.P. Petersen.

Inger, Ellen og Grethe Petersen 1978 1994

Døtre af Jørgen A.P. Petersen og Mary B.D. Johansen.

Ellen og Grethe Petersen 1994 2000

Døtre af Jørgen A.P. Petersen og Mary B.D. Johansen.

Grethe Petersen 2000 2003

Datter af Jørgen A.P. Petersen og Mary B.D. Johansen.

I 2003 slutter slægtens æra på "Thorsgaard"

Erland Peter Mortensen 2003 2003

Forpagter af jorden 1978-2003. Død kort efter at have købt gården.

Susanne Christiansen 2003 -

Datter af Erland P. Mortensen.

 

Danske Agronomer 1967. Det Kgl. BibliotekLæs mere om Thor herI flg. min morfar, Jørgen Anders Peter Petersen, i daglig tale og til stor irritation for ham selv kaldet, "Jørgen Pæsen", og som ejede gården til sin død i 1970, skulle navnet "Thorsgaard" stamme fra et gudehov  for guden Thor [I Gudehovet hengav menneskene sig efter ofrets fuldbringelse til et umådeligt æderi og fylderi.], og som skulle have ligget på det sted, hvor gården blev opført. Hvorfra han havde sine oplysninger vides i skrivende stund ikke, men så vidt tiden og ikke mindst evnerne rækker, vil jeg forsøge at grave tilbage i tiden for at klarlægge så meget som muligt af historien bag navnet.

Årsagen til denne side er, at det nuværende "Thorsgaard" i dag kun er en skygge af, hvad det engang var. Pæn, men alligevel...! Alle de tidligere avlsbygninger, garager, drivhuse mv. er i dag nedrevet.

Tilbage af det "Thorsgaard", jeg  engang kendte, står nu kun stuehuset, som i 2004/2005 gennemgik en større og særdeles tiltrængt renovering, og hvor også den gamle nordlænge blev erstattet af en ny bygning.

Set i lyset af, at jeg trådte en stor del af mine barnesko på stedet, følte jeg en form for tristhed over at opleve, hvordan gården gennem mange år forfaldt pga. manglende vedligehold. Dog er det trods alt opøftende at se det "nye Thorsgaard".

Jørgen A.P. Petersens forældre:
 

Jørgen Pedersen

(1831-1898)

 

Ane Cathrine Jensen (1857-1942)

 

Personligheder som f.eks. Christen Berg (De Bergske Blade), Viggo Hørup (Politiken), Folketingsmand Jens Busk, sognepræst og forfatter Morten Pontoppidan (præst i Gislinge 9/4 1894 - 31/3 1898) samt amtmand C.S.A. Bille var ofte gæster på "Thorsgaard" i Jørgen Pedersens (ejer 1888-1898) tid - dette på trods af politiske meningsforskelle.

Det nuværende stuehus blev opført omkr. 1915 af Jørgen A.P. Petersen.

Thorsgaards samlede jordareal var pr. d. 2. august 2011 på 266.737 m²

 

 

Jørgen Anders Peter Petersen sammen med deres børn i 1964.

En årlig tilbagevendende gæst gennem mange år

Hvem tænkes der på her:

Inskription over porten.

Stuehuset set fra haven. 1950-erne.

"Thorsgaard" omkr. 1959

 

Gislinge Mølle og Kirke. Akvarel af Arne Grundorf

Gislinge Kirke. Akvarel af Arne Grundorf

Opdateret den 24-10-2015

Religionsfrit web site

Naviair
DMI
Lofer

ZIP Stat
Flere...

 

 

© Teamsela MMXV. J. Thorsgaard Larsen, DK4600 Køge